Chapter 3.

Transformatie van Adam;

Gepubliceerd: september 17, 2019

Auteur: Noor Bongers

Het Ontwaken van Lilith gaat over het terugbrengen van de feminine kwaliteit op aarde.  In onszelf en in onze economische en maatschappelijke ontwikkeling. 

In balans met het masculiene, natuurlijk! 

 

De transformatie van Adam 

Adam ….. laten we eens kijken naar Adam en de culturele historie van het masculiene. Stel, je bent generaties lang opgevoed met het idee dat het feminiene dienstbaar is aan de man, dat je dat mag overheersen, voor ‘moet zorgen’ noem je dat, maar jij beslist. God heeft je Eva geschonken, gemaakt uit een deel van jezelf. Zij is een verlengstuk van jou(w) ambitie (lees voor een fascinerende epiloog eens het boek Macht!).

Langzaam ontdek je dat vrouwen áuthentieke wezens zijn. Die niet altijd doen wat je zegt, die een lichaam en energetisch veld hebben dat wezenlijk ánders is dan dat van jezelf. Een brein dat zeer specifieke eigen bedradingen heeft die anders functioneren dan bij de man (Brilliant in deze is:  a man’s brain versus a woman’s brain). Gender-fluïde opent daarbij nóg weer een heel nieuw spectrum.

Alle culturele patronen uit het verhaal van Adam en Eva zijn zichtbaar in onze wereld. Onze moeders en oma’s hebben last van het Eva-syndroom (altijd dienstbaar zijn) en breken zich los. Gelijkwaardig, stemrecht, eigen werk en zelfbeschikking. De eerste feministische golf was een feit.

Maar ….. (en daar heb ik ooit eens enorme ruzie mee gekregen met een feministe) zij maakten van vrouwen masculiene-vrouwen die mannen-dingen-kunnen-doen en eisten van mannen dat zij vrouwen-dingen-gingen-doen. Et voila, daar ontstond een enorme zoektocht én strijd. Een strijd van gendergelijkheid. Maar ook een strijd waarin mannen en vrouwen zichzelf strijd aandóen door te willen worden zoals de andere sekse.

De specifieke kwaliteiten feminin en masculien werden hierin losgelaten. Het ging over man-vrouw. Terwijl die áspecten zijn juist zo interessant. Het receptieve. Het manifesterende. Als kleuren op een palet. Vertegenwoordigd ín mannen en in vrouwen en in genderfluids.

Deze ontwikkeling bracht zoekende mannen die heel veel later de Metro-Man werden. Mannen die over hun emoties praten met papa-dagen. Het bracht ons ook ‘kerels in een mantelpak’ (zo benoemd door mánnen), vrouwen die er zeer vrouwelijk uitzien en het masculien gedomineerde spel ragfijn meespelen, mét de feminin touch, wat hen extra gevaarlijk maakt. Zowel qua verleiding als qua manipulatie.

Tien jaar later (ca 2014) was de man wat in de war en op zoek naar zijn mannelijke identiteit.  Vrouwen waren niet meer in staat te leven vanuit hun receptieve natuur en vertoonden masculien gedrag als dominante factor. David Deida schreef hier een heerlijk boek over: the way of the superior man. Het masculiene aspect dat présence heeft en focus, laat het feminiene ontspannen en daarmee tot bloei komen. Doet het dat niet, verandert je vrouw in een soort heks, omdat ze zich niet kan ontspannen in haar ware feminiene natuur. Purpose is Key. For the masculine.

Juist. Purpose.

in the golden gate

it’s warm and gentle

inviting and promising

like a mirror made of golden dust

you should know

you’re seeing yourself

while entering the one you trust

 

Purpose Driven Economy 

Oftewel de betekeniseconomie. Waarin wíj van betekenis kunnen zijn in een wereld die van betekenis ís. Dit wordt ook snel gekoppeld aan zingeving en een duurzame of inclusieve samenleving als begrippen.

Ik denk dat ‘betekenis’ ontstaat als je creatie en bewustzijn bij elkaar brengt. Al hebben de dingen an sich ook een betekenis. Een bloem heeft betekenis vanwege haar schoonheid ; )) vanwege haar uitnodiging voor een bij, de bevruchting en voortplanting van het leven zelf.

In het Ontwaken van Lilith introduceerden we de Gulden Snede als creërend principe. Hiermee ontstaat ‘creatie in harmonie met al dat is’. Een principe dat je overal in de natuur terugziet (een varen, een schelp, een blad dat zich ontvouwt). Creatie die waarde genereert, zónder destructie of vernietiging van het geheel. In de engelse vertaling heb ik hier het begrip Enchanting Economy geïntroduceerd. Verlichte groei van binnen uit.

Onze samenleving vermoeit ons met groei die waarde onttrékt. Aan mensen (uitputting, burn-out, mensen enkel zien als economische factor), aan de aarde (vervuiling, opmaken resources) en binnen onze economie (geld boven echte waarde). Doorgeschoten Masculiniteit; ver doorgeschoten daadkracht ter vervulling van het Kleine Zelf (het ego). Er is geen goede balans tussen feminin en masculien.

Het feminiene; receptief, kijkend naar de gehele context, synergie zoekend. Het feminine is in haar eentje wat vormeloos en heeft de masculiene impuls én bedding nodig om tot creatie te komen. Hoe geef je dit vorm?

Een goede balans tussen feminine en masculiene krachten geeft een gezond ecosysteem. Daarin schuilt ook altijd zelf genezend vermogen. Een goed eco-systeem draagt zorg voor zichzelf. Daarin is nooit te veel en nooit te weinig. Als het …… in haar natuurlijke balans kan bewegen.

Ecologie staat naast Economie

Zoals masculien naast het feminiene staat. Gelijkwaardig.

 

Maar wie staat er dan naast Lilith? 

Als Lilith het scheppende principe is van het universum, het vrouwelijke …. en Adam het mannelijke principe (die echt niet goed wist hoe met haar om te gaan). Wie staat er dan náást haar? Een ándere man? Het creatieve veld? Een God? Zijzelf misschien?? Graag neem ik je mee in een aantal denkrichtingen.

Lilith is geen ‘waarheid’. Het is wel een prachtige metafoor om evolutie zichtbaar te maken, een reisverhaal.

Neem er uit mee wat je mooi vindt en laat het je inspireren.

De Liefde en de Leegte 

Aanvankelijk dacht ik dat naast Lilith het véld van creátie zou staan. Het grote niets. Het veld zelf. De leegte. Waarin géén enkele impuls is. Zuiver bewustzijn zónder oordeel, of misschien niet een bewust-zijn, alleen een gegeven. Zonder verleden, zonder heden. Het veld, noodzakelijk zodat er überhaupt creatie kan ontstaan.

In dit veld komt de Liefde, als impuls voor creatie. Het is de Liefde zelf die wil leven, wil scheppen, tot bloei wil komen. Als de mooiste roos, een zee van mogelijkheden, dan weer in golven dan weer als storm, dan weer een kabbelende stroom. De Leegte en de Liefde (ik maakte er ook een vlogje over ; )) Twee super elementen als basis voor alles dat we ons voor kunnen stellen.

Dat is een goede partner naast Lilith dachten we. Het veld dat IS, dat masculien IS. Dat de potentie in zich draagt van het ontstaan van het universum én een enchanting economy, of een mooie theatervoorstelling, of een oorlog, of wat we ook maar willen manifesteren. Everything is possible.

Maar toch ben ik weer van dat idee afgestapt. In het werken met de kracht van Lilith ontdekte ik dat de Liefde en de Leegte een basis vormen óm te kúnnen werken met feminiene kracht. Immers ….. Liefde is niet perse feminien. Ook de masculiene kracht is een kracht van creatie, een impuls tot groei. En of!

De Liefde en de Leegte vormen een bedding en zijn de stroom van álle ontwikkelingen.

*

Sindsdien geef ik, als ik werk met mensen rond dit thema, eerst een meditatie om te leren werken met de Liefde en de Leegte voordat we ons richten op het ontvangen van de feminiene kracht en gaven. Anders is de kracht om meteen met Lilith te werken gewoonweg té groot.

Het ontsluiten van deze pure feminiene kracht brengt met name bij vrouwen een enorme golf van onverwerkte pijn en boosheid met zich mee (van generaties!). Pas als dit ‘vrij’ is kan de feminiene kracht tot ontspanning komen, en dan is ze op haar bést ; )) Het is even wennen.De Leegte en de Liefde zijn essentieel om te ervaren als basis voor dit krachtenveld.

De tuinman in het Paradijs 

Steeds ontmoet ik de tuinman weer. In verschillende delen van het onderzoek van Lilith dook hij op. De man (óf vrouw!) die zorgdraagt voor het ecosysteem van de aarde. De mens die woelt in de grond en haar omspit zodat zaadjes kunnen ontspruiten. Zelfs op een bijeenkomst van álle tuinmannen van Amsterdam (de TuinBazen) dook het verhaal op, van Adam en Eva, gezellig in het paradijs.

Maar wie verzorgt het Paradijs eigenlijk?

De TuinBaas!

En daarmee had Lilith opeens een partner en nam het onderzoek een nieuwe wending. Want een goede economie (enchanting!) ontstaat alleen als het écht bijdraagt aan de wereld waarin we leven. De hele constellatie aan relaties, met onze resources, met onze (extended) families, met ons werk, met wat we daarvan vinden. Los nog van het eco-systeem dat onze aarde zelf aangeeft, de getijden, stromingen, de zon. (ik schreef al eerder De analogie tussen Ecologie en Economie)De Tuinman.

Is dat de man, de méns, de masculiene kracht naast Lilith?

De kwaliteit die zorg draagt voor het eco-systeem waarin groei én betekenis ontstaat.

Het is ook wel lekker down to earth, dat er naast zo’n PowerLady als Lilith, die de woede van het afgewezen zijn loslaat en haar zachtheid ontdekt… dat er náást haar een tuinman staat. Een boer. Een Agrariër. Een vrije vogel. Of een elder van een inheems volk, verbonden met het welzijn én het bewustzijn van Moeder Aarde.

Het is eigenlijk heel logisch.

Overal laten Indigenous mensen nu van zich horen. In wezen zijn we natuurlijk allemaal inheems. Ware het niet dat in de veelal Westerse wereld we deze kennis van de natuur en haar zelfvoorzienend eco-systeem helemaal kwijt zijn geraakt. Inheemse volkeren hebben deze kennis vaak bewaard én operationeel. (mooi voorbeeld)

Heel vreugdevol vind ik dat de Westerse wereld zich steeds meer opent voor deze kennis én er steeds meer aandacht is voor zelfvoorzienend leven, eco-dorpen, duurzame landbouw en landgoedbeheer .

 

Eenheid; voorbij het dualisme

Een andere denkrichting is Lilith zelf. Zij IS éenheid, voorbij de wereld van goed en kwaad, voorbij oordelen, voorbij het dualisme. Dát dualisme was immers ontstaan doordat ze níet werd ontvangen door Adam. Waarna Adam én Eva de illusie van Light&Love creëerden. Alleen maar licht, alleen maar liefde, zonder het scheppend principe als geheel te omsluiten, waarin ook het donkere thuis hoort.

Op het moment dat Lilith wél wordt ontvangen (door Adam ; )) betekent dit dat Adam in staat is de paden buiten het dualisme te betreden. Hij treed binnen in de wereld van het eenheidsbewustzijn, de wereld van onvoorwaardelijk liefde.

Dit betekent dat een man als Adam, wil hij zijn plek naast Lilith innemen, zijn duisternis kent én ook het feminine gedeelte in zichzelf heeft ontvangen. Zijn interne Lilith de ruimte heeft gegeven. In zichzelf de balans heeft hersteld en zich daarmee heeft hervonden in eenheid.

Dwars door de donkere kant heen. Van roofbouw, macht, lust zonder hartskracht, daadkracht zonder betekenis voor het geheel. Toxic Masculin. Masculien is ZO GAAF en tegelijkertijd zo krachtig (net zoals de feminiene energie dat kan zijn overigens!! Be aware) dat het vernietigend kan zijn (same with the women) dat mannen er bang voor zijn (…. same here ….)

Aanvaarden.
Doorleven.
Ademen.
Zien.

Interessant. Je komt dichter bij je ware natuur als je je donkere kant omarmt en doorleeft. En die ware natuur … staat in contact met én de kosmos én de aarde. Contact betekent ….. uitwisseling. Van kosmische kennis, innerlijke wijsheid, een bron van universele liefde en jouw waarheid.

Perfect recept voor een mooi mens.
En daarmee mooi werk.
Mooie wereld.

Easy.

…. ook voor het feminine …… 

En Lilith …… ook zij heeft haar eigen les te leren. Want na jarenlange afwijzing van de wáre natuur van het feminine ligt natuurlijk Toxic Feminin op de loer. Als weerslag op zo lang onderdrukt te zijn, zijn vrouwen erg goed in manipulatie, drama of oeverloos verkennen wat belangrijk is zonder beslissingen te nemen.Om maar een zijstraatje te noemen van de donkere kant van het feminiene (of het slachtofferschap dat zich aandient) Of natuurlijk de Masculiene inzet van onze vrouwelijkheid. Bam, plan do check act. On High Heels. Hoe is het om dát los te laten? Wat blijft er over zonder dit beschermings-schildje van masculien gedrag?

Ik merk dat we nu, gezamenlijk, mannen en vrouwen, een nieuwe taal ontwikkelen.

Onderzoeken hoe we deze aspecten in onszelf kunnen bevrijden en vormgeven.

Ontwaak de Lilith in jezelf én in de ander. Geef elkaar (én je projecten) de ruimte!

be supportive.
Dit is geen kleine transitie die we door maken met elkaar.
Dit raakt aan hele grote trauma’s, versleutelt in ons DNA, die we nu loslaten …. daarna pas het gedrag dat daarbij hoort. Dus je kunt elkaar ondersteunen in ‘spirit’ én in gedragingen. Echt mooi!

Het speelt bij mannen én vrouwen. Het speelt tússen mannen en vrouwen en hoe we relaties vormgeven. Het speelt op maatschappelijk niveau waar de balans tussen feminin en masculien opnieuw vormgeven wordt.

 

What about Eve …… 

Het laat Eva wat rusteloos en onnodig staan. Heeft zij dan geen betekenis (meer)?

Ik heb daar lang op gepuzzeld. Let’s skip Eve! dacht ik, ik reis voorbij het punt in de geschiedenis dat Lilith níet werd ontvangen en houd me alleen maar bezig met het moment dat ze wél wordt ontvangen. Het moment dat Adam moedig genoeg is om waarlijk naast een vrouw te staan. (dit kun je natuurlijk óók in metaforen lezen, het volledig ontwikkelde masculien aspect dat zijn plek inneemt naast een volwassen feminien aspect). Heel stoer van mij om zo te redeneren …. maar ….. what about Eve? 

Vandaag is het een bijzondere dag. 3-3-3 

3 maart 2019. 2019 bij elkaar opgeteld is ook 3. Ik wilde eigenlijk carnaval vieren maar ontdekte een enorme behoefte tot verstilling en het schrijven van een volgend hoofdstuk in Lilith Ontwaakt. En het schrijven van al mijn inzichten van het afgelopen jaar. Ik verdiepte me in 3-3-3 en ontdekte daarin een bijzonder  inzicht.  

Het cijfer 1 is het scheppend principe zélf. De scheppende kracht áchter het ontstaan van het universum (De Leegte, waar ik eerder over sprak). Volgens Pythagoras is 1 niet echt een getal, maar wel alom aanwezig in álle getallen. 1×1 is nog steeds 1. Het wordt pas iets als je een 2 hebt. 1+1 is 2.

Het scheppende principe heeft dus een spiegel nodig, een spiegeling, óm tot creatie te komen. Ik sprak eerder al over de Liefde als impuls. Hier wordt nu gesproken over De Zon (1) en De Maan(2), wel hetzelfde en toch niet helemaal. De Maan heeft geen eigen licht, maar wórdt verlicht door De Zon. Samen creatie.Het cijfer 1 wordt De Vader van de cijfers genoemd. Het cijfer 2 de Moeder. In de tarot is de 1 de Magiër en 2 de Hogepriesteres. Heel fijn duo ; )) Het laat de volledige potentie zien, de 3 (in sommige religies ‘de heilige geest’ het vrouwelijk principe naast de vader en de zoon).

Toch creëert dit een wereld van illusie en afgescheidenheid. Er wordt gesproken dat het cijfer 2 in wezen ‘het dualisme’ is. Als het zich terug zou trekken in het cijfer 1, het creërend principe (het ál!), ontstaat er niets. Omdat de 1 zelf niets kan …… pas door polariteit ontstaat er iets …. (what a bummer…..!!)

Dus het getal 3 laat de synthese zien van de cijfers 1 en 2. De these en de anti-these. Zonder het getal 3 ontstaat er geen harmonie tussen 1 en 2. Het cijfers 3 brengt overvloed, rust en creatie. Het legt de verbinding. Het wacht daarentegen op het getal 4 dat (VIERKANT) de manifestatie brengt.

Maar hoe zit het dan met dit verhaal ….. want Eva is toch niet het oorspronkelijke feminine? Ze is gemaakt uit een deel van het masculine, een spiegel waarin hij zichzelf kon leren kennen …..  eeehmm?

Mijn inzicht (of bespiegeling ; )) is eigenlijk dat Adam dat deel dat hij nodig had als spiegel om zichzelf te leren kennen, lós kan laten. Weer terug kan keren tot eenheid, waarin hij ontdekt dat hij Licht en Donker is, én Feminien én Masculiene in zichzélf draagt.

Om zich dán te wenden tot de andere eerste creatie, namelijk Lilith, het feminine aspect, dat naar de aarde is gebracht. Pas als Adam in staat is tot dit eenheidsbewustzijn is hij in staat in de ándere spiegel te kijken, een ware spiegel vanuit gelijkwaardigheid. En díe polariteit leidt tot sublieme creatie.Zo mogen wij uit deze hele geschiedenis aannemen ; ))

Laat het me weten als je ergens in wilt stappen

Let’s create the future together.

To get there.
Peace.

Noor Bongers 

 

Voor het eerst gepubliceerd op 3-3-2019 op Noor’s weblog

ps. Op naar het getal 4 ; )) Volgens deze bron de werkelijke manifestatie van ál deze potentie. Dat is al best dichtbij. 4-4-2020. Ik kijk er naar uit. Bron van deze getallen en de tarot. 

 

1. Still uit de film van Frederico Fellini La Dolce Vita

2. foto Noor Bongers, gemaakt door Dineke Faas, eren van Sisterhood

3. Still uit de film van Frederico Fellini La Dolce Vita

4. Strategische analyse van Noor Bongers en Jefta Bade, getekend door Jefta voor de gemeente Amsterdam in opdracht van Karin Selbach

5. photogift from a friend

6. Home Sweet Home, Noor’s Avalon


Geinspireerd, geinteresseerd of wil je bijdragen?
Voel je vrij om contact op te nemen.

Back to top