De rib van Adam

Gepubliceerd: maart 11, 2023

Auteur: Noor Bongers

Door Pika Nendissa

Vandaag beleefde ik de derde dag van mijn great reset. Ik wandelde samen met Noor in de weidse natuur. Mijn energie uploaden. De zon aanwezig in volle glorie. Perfect. Na een lange wandeling hotel restaurant Montferland.

We lunchen. Opeens zei ik tegen Noor ‘Ik voel de ‘rib van Adam!’ aan mijn linker ribbenkast’. Een ondragelijke pijn. Zo heftig en de pijn strekt zich over mijn 11e rib. Het voelt lichaamsvreemd aan. Deze pijn is niet van mij … ik zie Adam, een uitgeputte man met wallen, bleek, met zijn handen op mijn ribbenkast. Dit is niet van mij, dit is zijn imprint van het domineren van de feminiene kracht. Hij wil dit (opnieuw!) in mij verankeren. Hij duwt op mijn rib.

Immers is Eva gemáákt uit zíjn rib. Adam kon het feminiene niet gelijkwaardig ontmoeten (Lilith) en vroeg God een vrouw te maken, dienend aan hem. God nam daarop zijn rib en creëerde Eva. Daarmee kwam de projectie de wereld in dat vrouwen dienstverlenend zijn aan een man (feminien dient masculien, masculien is leidend). Met als gevolg dat generaties vrouwen zo zijn grootgebracht.

Ik voelde een laatste battle van mijn persoonlijke great reset. Namelijk het terúg geven van deze projectie. Belichaamd in mijn lijf. Wég uit mijn lichaam en systeem. Weg! Die rib is van mij. Ik hoef dat niet weg te geven om een vrouw te creëren. Ik wíl God dat niet vragen. Weg ermee! Ik neem mijn plek, autonoom. Uit één stuk.

Het is het loslaten van de laatste resten van ‘het domineren van het feminiene’ in mijn éigen systeem en lichaam. We riepen de krachten aan. De Elohim, de Dakini’s, Quan Yin en anderen die mij bijstonden in mijn strijd om deze projectie van Adam aan hem (het archetype van Adam) terug te geven. Ik werd omringd door het ontwaakte feminiene bewustzijn. “Doe het! Dit is het moment! Go!”

Ik ging eerst fysiek aan de slag, wat onmogelijk is (we zaten midden in een restaurant… ). Ik wendde daarom mijn vermogen aan om met vuur te louteren en de rib los te weken en uit mijn lichaam te bevrijden. Die kracht van Adam was oud, zeer krachtig en heeft zich diep genesteld in ‘de man’.

Ik voelde de aanwezigheid van vele mannen die er aan toe zijn om de oeroude dominantie van Adam los te laten. Ik beleefde hun onmacht. Ik voelde het vurige verlangen. Puur en authentiek. Mannelijk. Zonder overheersing naar het feminiene toe. De onmacht vanwege het aanwezige systeem, de conditioneringen, de projecties van de vrouwen, die maken dat je tóch steeds weer domineert. De pijn die dit geeft. Het niet-weten. Al die kracht omringde mij.

In de bedding van het ontwaakte feminiene veld ontwaakte de kracht van het vuur. Van het toe-eigenen van ware masculiene kracht.

Ik streed, totdat ik de connectie maakte met hemel en aarde op de plek van Mu (red. Lemurië, het eerste continent, de oorspronkelijke mens). Ik sprak Adam aan: ‘Ga weg en laat los!’ Hij hield krampachtig vast. Achter hem zag ik het veld van invloed dat actief is om deze conditioneringen in stand te houden. De mannen van macht, de instituties. Maar ook alle vrouwen die hier wel bij varen. Die garen spinnen bij een ‘Eva attitude’. Dienstbaar, gewillig, en manipulatief. Krachten die de Bevrijding van de Man tegen houden …. waarin hij zijn oprechte vuur en liefde belichaamt en manifesteert.

Ik voelde de krachtige energie van de Spirits van mijn Aartsvaders van Mu. Ik zette mijn zeggingskracht van Mu in en voelde dat Adam zijn grip losliet. En telkens weer greep hij rigide en krampachtig de rib vast om het nog terug te duwen, in mijn lichaam en systeem. Die projectie. Ik sprak en gebood hem met mijn ancient tools van Mu, met vuur en licht. Hij kon niet meer. Ik bleef hem met mijn woorden als een klievend zwaard bewerken. Een vlammend blauw zwaard kliefde zijn donkere machten … het was niet alleen Adam, maar alles wat hem representeert en ook de Eva’s.

Hij liet machteloos los. Ik voelde een krachtige verlossing langs mijn zij … pakte de rib en gaf het aan hem. Hij nam het aan. Hij keek me niet aan en verdween uit het veld.

Gedurende deze hele ceremonie bleven de Dakini’s, de Elohim en anderen in Holding Space voor dit proces. Het bevrijde feminiene krachtenveld dat het ware masculiene heel graag verwelkomt. Ik keek Noor aan. Ze voegde nog toe: ‘Het is belangrijk om tegen Adam te zeggen dat hij altijd terug mag komen. Hij is welkom, als hij vanuit éenheid en gelijkwaardigheid contact kan maken’. Als hij zijn eigen transitie heeft volbracht en belichaamt. Ook dat nam Adam in ontvangst. Het hele veld ontspande zich en kwam tot rust. Veel ruimte.

Een bijzonder gezegend moment in de great reset. Ik voelde ongekend vredige en kalme energie mijn lijf in stromen. Helemaal in lijn met de bevrijding van Maria.

Ik ontspande en alle pijn trok weg.

Noor riep het krachtenveld aan om de vrouwen te ondersteunen. Nu de projectie van Adam uit onze samenleving is ontkracht en teruggetrokken, hebben vrouwen die leven naar deze ‘oude conditioneringen’ geen houvast meer. De piketpaaltjes zijn weggeslagen. Zij hebben zachte ondersteuning nodig om te landen en opnieuw te ontwaken. Ze riep ook de vrouwen aan met Lilith-kracht om in compassie te staan (en niet de Eva-conditioneringen te veroordelen). Dit is geen tijd voor polarisatie. Dit werk vraagt eenheidsbewustzijn, dedicatie en liefde. Voor ons allemaal.

We zaten nog steeds in het restaurant. Op het moment dat de ceremonie voorbij was, begon een hond opeens heel hard te kwispelen. Klop Klop Klop, met zijn staart op de grond. Hij keek me recht aan. Zo opvallend dat ik er bijna verlegen van werd. Zo wakker. Zoveel liefde. Later zeiden de baasjes toen ze wegliepen, kom maar! Goed zo meis. Goed gedaan. Het was volbracht.

We liepen in het donker door het bos op weg naar huis.

Hu’Uru Mu Tua Manu

Montferland 8 januari 2023

Pika Nendissa en Noor Bongers op Grond van Liefde

In dit helende werk verscheen eerder De Transformatie van Adam (2019), De Kwetsbaarheid van Mannen (2020)

*

Illustraties

  1. Ceremonie in Montferland 2020
  2. The Gift na de ceremonie van 8 januari 2023
  3. meme van internet AmericaBestPics
  4. Noor in mijn omslagdoek 2021
  5. Alifuru ceremonie op Grond van Liefde 2023Back to top