Positionering Lilith Ontwaakt

Gepubliceerd: oktober 1, 2019

Auteur: Noor Bongers

PERSBERICHT

Lancering Lilith Ontwaakt.nl
Het onderzoeksplatform voor het herstellen van de balans tussen feminiene en masculiene kwaliteiten.

Call to Action 
Deze balans is noodzakelijk voor maatschappelijke transitie én een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen

Lilith Ontwaakt
En de balans tussen feminiene en masculiene kwaliteiten

Deze week is het onderzoeksplatform Lilith Ontwaakt gelanceerd. Het is een initiatief van Noor Bongers en biedt podium aan voorhoedespelers in Nederland (met internationale ambitie) rond deze thematiek; het terugbrengen van de balans tussen feminiene en masculiene kwaliteiten in onze economische en maatschappelijke ontwikkeling. En het leiderschap dat daar bij past.

De aanleiding is het onderzoek dat zij hierover al sinds 2016 doet én de eerste publicatie Lilith Ontwaakt in 2018. Deze blog vertelt over de terugkeer van feminiene kracht op aarde én de moeite hiervan. Het geeft inzicht hoe dit zich verhoudt tot broodnodige maatschappelijke en economische innovatie.

Lilith als personage is hiervoor gekozen. Zonder religieuze betekenis. Het verhaal van Lilith en Adam en Eva leent zich buitengewoon goed om deze eigentijdse ontwikkeling te duiden met begrip voor onze historie en de sociaal- maatschappelijke context die hierdoor is ontstaan.

De blog Lilith Ontwaakt is 7000 keer gelezen en lag zelfs een tijdje onder vuur. De weblog van Noor Bongers werd stelselmatig aangevallen en is zelfs een tijdje uit de lucht geweest. Zoals Oprah Winfrey zou zeggen ‘It touches the nerve’. En zo is het ook met dit verhaal.

Het jaar erna (2019) publiceerde Noor Bongers de Transformatie van Adam, over de transformatie van het masculiene aspect. Het laat ook de moeite zien van ‘mannen’ en geeft zicht op de rol die zij in kunnen vervullen in het maatschappelijk veld. En hoe zij hierin het feminiene aspect tot bloei kunnen brengen. Balans.

Dit zien we terug in leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, de verhouding tussen mannen en vrouwen én in het vormgeven van onze samenleving. In een economie die op natuurlijke wijze waarde creëert.

Lilith Ontwaakt neemt een unieke positie in in maatschappelijke ontwikkelingen (zie volgende alinea) omdat het zowel economische als spirituele ontwikkeling combineert. Het is het werkelijk doorvoelen en healen van persoonlijke pijn (van mannen én vrouwen) als het vormgeven van een samenleving gebaseerd op diversiteit en gelijkwaardigheid.

Maatschappelijke trend
Overal duikt de feminisering van de samenleving op. In de tweede feministische golf, in ‘Wild Woman Sisterhood’ en in ‘Vrouwelijk Leiderschap’. Deze trend concentreert zich op ‘mannen’ en ‘vrouwen’ en op de ongelijke (maatschappelijke) positie. Het is gebaseerd op ‘strijd’ en roept ook strijd op. Het nodigt vrouwen bovendien uit zich op zeer masculiene wijze te positioneren.

Wezenlijk verandert er niet zo veel. Het speelveld wordt nog steeds masculien gedomineerd. Van vrouwen wordt verwacht dat ze dit masculiene spel mee spelen, en verfijnen met hun feminiene kwaliteiten. ‘De masculiene vrouw in het mantelpak’. Meer feminiene waarden worden al snel terzijde geschoven als ‘de zachte kant’ in het bedrijfsleven, of de positie van vrouwen met hun kinderen, of mannen die ook zorg-taken dragen. De kwaliteiten ‘feminien’ en ‘masculien’ worden niet als volwaardig naast elkaar gezien.

En ….. ondertussen vragen de trendsetters van een nieuwe generatie zich af wat de relevantie is van deze ontwikkeling, gezien hun grote oriëntatie op genderfluide en genderneutral. 

Werk aan de winkel!

Aandacht voor feminiene en masculiene kwaliteiten
Alle mensen hebben beide aspecten, onze ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ kant. We geven dit zelf vorm. Zowel in onszelf (de masculiene vrouw, de vrouwelijke man) als in de dingen die we doen. Zowel positief als negatief. (zie kader).

We kunnen er ontwikkelingen mee duiden. Toxic Masculine bijvoorbeeld is #metoo. En Toxic Feminine is de backlash daarvan (zie vlogje) of vrouwen die hun ex man middels rechtszaken het vaderschap ontnemen. Beiden best een taboe om over te spreken, maar wel de realiteit…….

Deze kwaliteiten zijn essentieel in mensen, in maatschappelijke processen én in de manier waarop we ons organiseren. Werk je met deze elementen, dan verander je het hele speelveld. En is het heel goed nieuwe oplossingsrichtingen te ontdekken.

Balans tussen feminien en masculien essentieel 
Wij vragen aan redacties van magazines en nieuwsbladen alert te zijn op deze ontwikkeling. En zorg te dragen voor aandacht in de pers voor de balans tussen feminiene en masculiene kwaliteiten.

De verhalen van de website mogen gepubliceerd worden onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Geen Afgeleide Werken 4.0 Internationaal- Licentie.

Natuurlijk zijn wij bereikbaar toelichting te geven, interviews te doen en mee te werken aan een genuanceerd beeld over deze ontwikkeling en de noodzaak én impact hiervan op maatschappelijke en economische innovatie.

 

Gezonde masculien kwaliteit:

strategisch scherp, manifesterend, daadkrachtig, gericht op lange termijn, rationeel.

Gezonde feminine kwaliteit:

zorg dragen voor het geheel, empathisch, kracht van binnen uit, liefde, organische groei, receptief.

Ongezonde masculiene kwaliteit:

roofbouw, korte termijn, eigen-ik-eerst, dominantie zonder oog voor het geheel, alles weg-rationaliseren.

Ongezonde feminiene kwaliteit:

manipulatie, dramaqueen, alleen over het welzijn van de aarde praten, niet tot actie komen, vormloos en wolkig.Back to top