Het Vrouwenquotum

Gepubliceerd: oktober 9, 2019

Auteur: Noor Bongers

‘Ik kan geen promotie maken door het vrouwenquotum’, merkte hij droogjes op. Hij had zich net gecommitteerd ergens hoog in de boom en zag zichzelf voorlopig op deze positie staan. Eén niveau hoger worden de komende jaren enkel vrouwen gepromoveerd. Ook binnen zijn eigen afdeling kunnen mannen voorlopig lastig promotie maken omdat vrouwen voor-gaan.

Mannen on hold dus ….. vanwege het vrouwenquotum (wat een naar woord ook!). Dat is niet goed voor het gemoed.

De vrouwen die nu doorstromen zijn goal-oriented (een zeer masculiene kwaliteit ; )) en maken (mede!) gebruik van hun vrouw-zijn om deze kans te benutten. Dit levert natuurlijk scheve gezichten op onder de cynici onder ons. ‘Jij hoeft alleen maar je tieten te laten zien om promotie te maken’. ‘Ehm ja, maar was het eerder niet andersom? Show some balls and you enter next level!’

De werkelijke kwaliteit blijft in ieder geval onbelicht.

Het geeft te denken hoe hier goed mee om te gaan. Een goede verdeling van vrouwen en mannen in het bedrijfsleven is wenselijk. In het masculien-georiënteerde speelveld geeft dit echter óók masculiene vrouwen die doorstoten naar de top (de taal zegt het al ; )) en zegt nog niets over ruimte voor feminiene kwaliteiten …..

 

What would Lilith do?

Hoe kun je op een goede manier omgaan met de instelling van het vrouwenquotum? Kun je hierin ook zorg dragen voor meer feminiene kwaliteiten? Kun je het quotum benutten in het creëren van gelijkwaardigheid en diversiteit?

Het werd een interessant gesprek met een mooi inzicht. Mannen doen graag iets voor het grotere geheel. Zij zijn trots als ondernemingen goed lopen. Trots als hun ‘gezin’ goed loopt, als een ‘samenleving’ floreert. Als hun bijdrage zichtbaar is. Gevoel voor eer en erkenning. Mét daadkracht.

Dus waarom geen beroep doen op deze kwaliteit? Het is een nieuwe vorm, van masculine presence. To hold the space waarin een organisatie kan floreren die waarde genereert. Niet enkel economische waarde, maar échte waarde. Een goede verhouding tussen mannen en vrouwen is hierin een vanzelfsprekend aspect.

We kunnen mannen vragen of zij een stap opzij willen doen en een vrouw voor willen laten gaan, in het belang van het grotere geheel. Dat is super eervol.

Een geste die ook óntvangen mag worden. Door de vrouw in kwestie. De vrouw die gelegenheid krijgt om promotie te maken. Weliswaar ingegeven door een verplicht quotum (laten we het maar gewoon zo noemen),  gedragen door mannen.

Dat verdient erkenning. Zowel van mannen als van de vrouwen die nu doorstromen.

Eigenlijk is dit alles een zeer delicaat proces. Van trots en eer, van ruimte maken en ruimte nemen. Van sámen zorg dragen. Voor een goede balans. En voor erkenning van elkaars kwaliteiten. Want stel je voor dat ze zich excuus-truus voelt en de organisatie (on)bewust deze signalen geeft. Iets dat áltijd wordt gevoeld, zéker door een vrouw.

Samen dragen we zorg voor een goed ecosysteem. In organisaties, in de manier waarop we samenwerken. Een quotum …. een quotum …. persoonlijk ben ik niet graag onderdeel van ‘een quotum’, maar het is ook noodzakelijk voor verandering (blijkbaar!). Zoals het rookverbod. Zoals het ’toestaan’ van cannabis voor medicinaal gebruik (ehm where do I go? ; )) Soms geven regels ruimte.

Om zelf waarde te creëren.

Go for it.

Groet! Noor

 

*

Laat het me weten, ik help je graag, dan breng ik mijn wijsheid in rond dit onderwerp, ontwikkel een programma of betrek mensen die dit momenteel vormgeven.

 

 

 Back to top