Het eren van het Masculiene

Gepubliceerd: maart 29, 2023

Auteur: Noor Bongers

Het doorbreken van de ‘oude’ macht van De Patriarch, door het masculiene te eren en te verwelkomen. Het verschil tussen ‘macht óver’ en ‘bij machte zijn’.

Het was een hele bijzondere ceremonie, waarin de Patriarch verscheen, op de plek waar de Tempeliers de bomen in een grote V hadden geplant. Oude historie, oude grond … oude mácht ook. Waarin het paternalisme zegeviert, vaak ten kóste van het feminiene en vaak van vrouwen.

Toch is de oplossing niet dit te veroordelen. Juist niet. Alles heeft een oorspronkelijke bron, ook de Patriarch. Waar ooit de bescherming van huis en haard nodig was, is dit verworden tot een patriarchaal systeem waarin álles masculien is; meten is weten, resultaat- en doelgericht, rationeel en feitelijk.

Heel handige kwaliteiten. Maar niet overheersend.

Het geheelde feminiene bewustzijn heeft een bijzondere kwaliteit. Haar bewustzijn is zó puur dat het meest duistere (in mannen, in onszelf, in de samenleving) zich laat zien zodát het geheeld kan worden. Het oordeelt niet en verwelkomt dwars door alles heen de persoon, het vraagstuk, de moeite.

En zo was het. De Patriarch verscheen, op uitnodiging van de mán, en ontmoette de vrouw. Hij liet zich volledig ontvangen. Hij belichaamde haar volledig en gaf zich over. Na een strijd van vurig verlangen, oude structuren van macht en onmacht, verantwoordelijkheid en het beter weten. Poef!

Hij ontspande en ontwaakte daarin in zijn pure masculiene kracht. Met focus, daadkracht, strategisch sterk. Zorgzaam. Ontspannen. Puur. In gelijkwaardigheid met het feminiene, de ruimte waarin hij zijn transformatie had doormaakt. Zij liet los (boodschap aan de vrouwen: laat los! ; )) en hij keerde terug naar de man.

Die man stond er opeens heel wakker en vurig bij. Op die bijzondere plek waar de Tempeliers de bomen in een V hadden geplant. Hij had bedding gegeven aan deze ceremonie, waarin de vrouw zich volledig veilig voelde om haar volle hart en liefdeskracht te openen. Volledig. Zódat het duister zich transformeerde.

The future is niet feminine ; )) The future bestaat uit gelijkwaardigheid van het feminiene en het masculiene. Waarmee de balans van ons (bestuurlijk) ecosysteem zich weer kan herstellen.

IMG_3476 het heilige vuur.

*

Deze ceremonie heeft plaatsgevonden in de leergangen Heling van de Inheemse Bron (hij) en Lilith Ontwaakt (zij) als 5e ceremonie. Hierin nemen de deelnemers het volledige leiderschap. Ik ben te gast, wel in functie.

In deze series helen we grote morfogenetische velden, die verstoord zijn op aarde. Feminien en Masculien en het hervinden van de balans. En Heling van de Inheemse bron, in verbinding met het krachtenveld tussen hemel en aarde.

Heling van het collectieve vindt plaats door volledig eigenaarschap te nemen over individuele processen, trauma en gaven en talenten. Doordat we gezamenlijk in deze serie werken, heeft dit direct impact op het collectieve veld.

*

Wil je een leergang volgen? Neem contact met me op voor een intake. Ik werk individueel of in een groep van drie personen, zes ontmoetingen gedurende negen maanden en een Veldverkenning in het midden.

Noor Bongers

 

 

 Back to top