De Spiegel van Lilith

Gepubliceerd: juni 10, 2021

Auteur: Noor Bongers

‘Kracht’ uit de Rider-Waite Tarot

 

Door Felice Derkinderen

In 2018 las ik een bespiegeling van Noor Bongers over Lilith en het ontwaken van feminiene kracht. Het raakte me diep. Toch duurde het jaren tot ik contact met haar opnam, toen ik voelde dat ik een impuls aan haar onderzoek kon geven. Als kompas hierbij koos ik een archetype uit de Tarot, de kaart ’Kracht’.

Niemand weet wat de uitkomst zal zijn van de diepgaande maatschappelijke veranderingen die er op dit moment plaatsvinden. Toch is het mogelijk om het proces van binnenuit te beschouwen, en te zien waar het ons raakt. Los van man of vrouw, hoe zijn feminiene waarden in deze tijd van betekenis? Durven we onszelf dieper te (laten) kennen?

Durven we onrecht écht te doorvoelen en bekijken? En welke oerkracht maakt dat wakker? Vinden we de moed om te spreken? Dit artikel is een reis waarin je deze waarden in jezelf ontdekt. Het feminiene, het masculiene, om de wereld vorm te geven in verbinding en vrede. We beginnen daarin natuurlijk met oerkracht. De bron van liefde, creatie, woede en verlangen.

 

Ontdekken van de oerkracht

We zijn bang voor deze oerkracht. Het lijkt makkelijker ons af te sluiten en de controle te bewaren. Het lastige is echter dat oerkracht zich niet zomaar laat opsluiten. Het is namelijk ook onze verbinding met levenslust, creatie en ons uitdrukkingsvermogen.

Zo brengt woede ons bij leeuwenmoed. Ze welt spontaan op om onszelf te beschermen, om op te staan en te spreken, zonder angst. Onrecht zichtbaar te maken. Ze geeft ons moed om ons eigen pad te volgen én te beschermen wat ons lief is. En zo helpt verdriet ons om los te laten, ons hart te openen. Om voorbij het verdriet de liefde te ontdekken.

De kaart ‘Kracht’, de bron van deze verkenning, toont een vrouw, die zich vol aandacht naar een leeuw toebuigt die zich door haar laat aanraken. Door begrip en toewijding kunnen we ons rauwe potentieel beter leren kennen. Dat helpt om de moed te ontwikkelen om onszelf te zijn. In alle facetten, gevoelens, verwondingen en ervaringen. Want alleen verbonden met onze ware natuur kunnen we onze diepste gaven geven.

 

Het dualisme voorbij

De Tarot is paradoxaal. Zo geeft ‘Kracht’ inzicht in zwakte en slachtofferschap én in heling en innerlijke kracht. Deze kaart is voor mij op een diepe manier verbonden met het verhaal van Lilith. De eerste vrouw van Adam, die zijn gelijke wilde zijn maar daarin niet door hem ontvangen werd. Naar mijn idee symboliseert Lilith een afgewezen deel in ieder van ons. Waarmee we ook onze instinctieve kracht en ons aangeboren (ge)weten hebben verborgen.

Wie is de vrouw die op de kaart is afgebeeld? Ze lijkt over een magische kracht te beschikken, waardoor het wilde, ongepolijste zich opent en zich met haar verbindt. Wie is zij, die met blote handen de bek van de leeuw opent zonder verzwolgen te worden omdat ze de macht die haar gegeven wordt niet misbruikt?

 

‘Strength’ van Walter Plitt

 

Dieper kijken en echt zien

Misschien is ze een sjamane die instinctief weet wat heelt. In ieder geval heeft ze een open, begripvol hart en een diepe toewijding aan het natuurlijke. Ze kent het mysterie van het leven en heeft weet van de cycli van de natuur; dat dood ook nieuw leven brengt en dat ieder levend wezen een unieke rol heeft in het geheel. Dat alles verbonden is en dat één goede daad bijdraagt aan de heling van het collectief.

Door haar wijsheid, kosmische kennis en haar zuivere hart, zien dieren haar als gelijke en eten uit haar hand. Ze is een oervrouw die haar leeuw in de bek durft te kijken en desnoods de half verteerde resten wil onderzoeken van wat hij als laatste doorgeslikt heeft. Ze is krachtig in haar zachtheid. Onbevreesd verleidt ze hem om zich nog verder te openen. Door haar aandachtvolle blik voelt hij zich wérkelijk gezien en iets in hem kan het verlangen niet weerstaan om zich volledig over te geven aan haar zachte, vasthoudende aanraking. Ze kent zijn verlangen om zijn diepste inhoud te tonen, om waarachtig te kunnen zijn en helemaal ontvangen te worden. Het is ook haar eigen verlangen. Met haar blote handen wil ze contact maken met haar dierlijke natuur, haar lichamelijkheid.

 

”De reden dat er zoveel ellende is in de wereld is dat zovele mensen hun verhaal niet kunnen vertellen aan iemand die echt luistert.”

Carl Jung

 

Door diep te luisteren en te kijken eert ze hem en doordat hij zich helemaal (over)geeft vloeien ze samen in een oneindige lus van openen en ontvangen die beiden voedt. Zij heeft geen enkele behoefte om zijn animale natuur te veranderen en is niet van haar stuk te brengen, integendeel, haar zachte handen maken dat hij zich nóg meer opent zodat ook zij volledig ontvangen wordt. Zo vloeit ze samen met de Koning van het Dierenrijk. In de essentie vinden ze elkaar; het verlangen om jezelf te mogen zijn en daarin werkelijk ontmoet te worden.

De kaart ‘Kracht’ gaat over (het gebrek aan) verbinding vanuit het hart. De belangrijkste sleutel in het onderscheiden wat wáár is, ís ons hart. Daarmee ontstijgen we zacht en krachtig de dualiteit en hoeven we onze waarheid niet langer brullend te verkondigen maar hartstochtelijk en zacht. Het getal 8 en het oneindigheidsteken boven het hoofd van de vrouw, hebben een centrum waar de verbinding tussen tegengestelde delen plaatsvindt. Dit zie je ook terug in de beweging tussen de leeuw en de vrouw. Het midden vormt een keerpunt tussen hoog en laag, tussen spirituele en instinctieve energie. Tussen hoofd en onderbuik. Dat vraagt afstemming van beide kanten. Zij kan hem niet dwingen om zich te openen en hij kan haar niet forceren om hem te ontvangen.

Hoe kunnen we elkaar weer vinden in de snijdende dualiteit die de huidige maatschappij kleurt? Kunnen we dieper leren luisteren en het vermogen ontwikkelen om met elkaar te spreken over wat ons drijft? Is het mogelijk om weer verbinding te vinden door elkaars hartstocht te begrijpen?

 

‘Una and the Lion’ van Briton Rivière

 

Wildheid en heiligheid

Wanneer we onze wilde natuur (Lilith) kunnen verbinden met onze bewust geworden geest (Adam) – wanneer we helemaal door onszelf ontvangen worden – ontstaat er een ruimte waarin kwetsbaarheid, kracht wordt en vice versa, in een lus die in elkaar overgaat. In tegenstelling tot wat de kerkvaders beoogden, sluiten wildheid en heiligheid elkaar helemaal niet uit. Waar twee uitersten bij elkaar worden gebracht, ontstaat een verbinding die het Goddelijke én het Aardse eert. Afstand door geestelijke beschouwing (uitzoomen) en het versmelten in verlangen (inzoomen). Pas wanneer kennis en bewustzijn worden verbonden met intuïtie en instinct, kunnen er nieuwe dingen ontstaan. Het is het creërend principe zelf.

Een bijzonder element op de kaart is dat het feminiene, hier levendig én doordringend van bovenaf handelt, en het masculiene zich in overgave van beneden ontvangend opent. Hier vindt een omdraaiing plaats van hoe ‘masculien en feminien’ gebruikelijk worden beschreven.

Wij mensen zijn vaak ver af komen te staan van onze kern. Omdat we ons moesten aanpassen ten koste van onszelf, ten koste van onze ziel. Uit angst om afgewezen te worden, om er niet bij te horen. Het was een bittere noodzaak om te overleven, óf omdat we werden verraden om onze eigenheid. Er ligt een hele geschiedenis van uitsluiting, afwijzing en vervolging waarin afwijkendheid van de geldende norm duur werd betaald. Soms zelfs met de dood. Hierdoor is er een collectief ongemak ontstaan bij authenticiteit. Bij het onaangepaste, dat zich schaamteloos laat zien, in alle puurheid.

 

De ontmoeting met het duistere

Vaak voelen we ons ongemakkelijk bij onze instinctieve kracht. Misschien zijn we bang om gegijzeld te worden door onze angsten of denken we in bezit genomen te worden door onze woede. En eenmaal gezien, kunnen we niet meer zeggen dat we ons niet bewust zijn. Dus, het béést in de bek kijken, brengt persoonlijke verantwoordelijkheid met zich mee voor het in beheer nemen van onze oerkracht.

Het vraagt moed om in contact te komen met dat wat in ‘het donker leeft’, niet beschenen met het licht van ons bewustzijn. De meeste mensen leven liever in ontkenning, dan dat ze het instinctieve in de ogen willen zien. Misschien omdat ze denken niet opgewassen te zijn tegen de kracht die ervan uitgaat. Maar daar ergens in het duister, ligt ook ons diepste potentieel. Wachtend op onze ontdekking.

 

“Het heilige en het sensuele/seksuele liggen erg dicht bij elkaar in de psyche, want beide worden opgeroepen door een gevoel van verwondering, niet als gevolg van rationaliseren, maar door het ervaren van iets langs de fysieke wegen van het lichaam, iets dat ons – of het nu een kus, een visioen, een daverende lach, of wat dan ook is – tijdelijk of voorgoed verandert, door elkaar schudt, naar een hoogtepunt voert, onze rimpels gladstrijkt, ons een danspas doet maken, doet fluiten, een echte golf van leven doet voelen.”

Clarissa Pinkola Estés uit: “De Ontembare Vrouw”

 

Diep in de modder groeit de mooiste bloem

Een prachtige metafoor voor groei is de Lotus. Met haar wortels diep in de koele modder komt ze tot volle wasdom. Haar bladeren openen in de felle hitte van de zon. Pas door verbinding met de diepere delen van water en aarde (feminien) kan ze de hoogste delen van lucht en zon (masculien) ontvangen en zichzelf laten zien. En zo is het ook bij mensen.

Op kaart 8 zien we heel mooi deze beweging tussen beneden en boven. Ik zie in de beweging van de vrouw de ‘shakti energie’, de Goddelijke energie die van boven naar beneden stroomt. De beweging van de leeuw symboliseert voor mij de ‘kundalini energie’, de oerenergie die onderin ons huist en zó graag naar boven wil!

Misschien ervaren we geen contact meer met de oerdelen in ons lichaam en ontkennen we hun impulsen. We zetelen vaak in ons hoofd. Oerkracht… dat dat iets is voor de primitieven van de wereld, die nog niet beschaafd zijn. In werkelijkheid zijn deze oerdelen dan waarschijnlijk verbannen naar het onbewuste en is de kans groot dat we ze in anderen veroordelen of zelfs gaan bestrijden.

Het is mogelijk dat de onderdrukking van deze gevoelens bij mensen tot depressie leidt, of juist tot ongecontroleerde uitbraken. Of misschien leven we dit wel uit met een onverzadigbare behoefte aan méér, omdat we de kern van onze honger niet begrijpen. Begrip krijgen voor déze schaduw, is het begin van heel worden, van (innerlijke) vrede.

 

“A man who lies to himself, and believes his own lies becomes unable to recognize truth, either in himself or in anyone else, and he ends up losing respect for himself and for others. When he has no respect for anyone, he can no longer love, and in order to divert himself, having no love in him, he yields to his impulses, indulges in the lowest forms of pleasure, and behaves in the end like an animal. And it all comes from lying – lying to others and to ourself.”

Fjodor Dostojevski

 

Bewust handelen

Het erkennen van onze impulsen is een groot goed. Ze hebben immers een enorme invloed op onze gedachten en handelingen, of we ons er nu van bewust zijn of niet. De kunst is ze liefdevol en constructief te leren uitdrukken. Werkelijke beschaving komt van binnenuit. Een mens die in overeenstemming handelt met zijn of haar diepste waarden. Die zich niet laat leiden door van buitenaf opgelegde regels. Maar hoe komen we in contact met die diepe impulsen, dat ongepolijste deel, zonder dat we erdoor verslonden worden?

De kaart ‘Kracht’ uit de New Palladini Tarot

 

Liefde en liefdeloosheid, één medaille

De Tarot is een systeem van levensbeschouwing dat ruimte laat voor het paradoxale van het leven. Persoonlijke groei zit in de omarming van complementaire delen, het leren liefhebben van de tegenstellingen in onszelf. Het is pas mogelijk om iets wérkelijk te kennen door ook de tegenoverliggende zijde ervan te hebben ervaren. Beide delen bestaan bij de gratie van elkaar en vormen samen één geheel. Zo kunnen we de verantwoordelijkheid nemen om ook de andere kant van waar we onze aandacht op richten in beheer te nemen.

 

“… De kracht van de Liefde kwam in me. Ik werd fel als een leeuw en ook teder als het licht van de sterren.”

Rumi

 

Spreken, voorbij de ratio

Onze innerlijke leeuw brult hartverscheurend om primaire, lang opgeborgen gevoelens uit te drukken. Om gehoor te geven aan een diep verlangen ons hart te openen. De controle los te laten zodat verdriet, machteloosheid en woede zich kunnen ontladen. Om de waarheid te vertellen, vanuit je diepste wezen. 

Het is een daad van onvoorwaardelijke zelfliefde, jezelf je ‘donkere kanten’ toe te staan. Ze liefdevol te bezien en te ontdekken van waaruit ze zijn ontstaan. Het doorvoelen en begrijpen van onze diepste inhouden, brengt ze terug in proportie, in verhouding. Anders lopen we kans in hetzelfde kringetje rond te blijven draaien. Het overwinnen van dwangmatigheid vraagt om het verkrijgen van bewustzijn. Het vermogen om naar binnen te keren, om te begrijpen wáár onze aandacht is. En hoe dit doorklinkt in ons handelen.

 

Macht zonder manipulatie

Misschien zijn we wel bang voor de diepe liefdeskracht die hiervoor nodig is. Weerloos tegen nieuwe pijn, bang dat de geschiedenis zich herhaalt en we dit keer nog dieper geraakt zullen worden. Opnieuw niet ontvangen in onze eigenheid. Om afgewezen te worden, uitgestoten, belachelijk gemaakt. Zo ligt in het archetype van de dame met de leeuw ook onze (onbewuste) angst voor het afwijkende besloten. En daarmee ook de angst voor het pure, het rauwe, het authentieke. Terwijl dat tegelijkertijd zo’n groot verlangen is.

Conformeren lijkt makkelijker. We zien ons immers graag geliefd. Maar wanneer verraden we onszelf hierin, óf hen die zich in kwetsbaarheid aan ons laten zien? Machtsmisbruik ligt op de loer. Bijvoorbeeld, als we iets tégen iemand gebruiken wat ons werd toevertrouwd. En we hen kleineren, onze zin doorduwen of zelfs het zwijgen op willen leggen, om onszelf beter te voelen. Wanneer we verantwoordelijkheid nemen, voor ons eigen aandeel in de beschadiging van onze medemens, ontstaat er evenwicht.

Het begrijpen van de impact, de consequenties en de gevolgen van ons handelen, vereist invoelingsvermogen (dame) en een gegronde, heldere aanwezigheid (leeuw). Zo ontstaat een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, waarin openheid en eerlijkheid zegevieren. Want in hoeverre mag jouw pijn en angst, de bewegingsvrijheid van een ander inperken? En wanneer wordt de vrijheid van een ander, een bedreiging voor de veiligheid van jezelf? Waar draait slachtofferschap om in daderschap?

 

“People are afraid of themselves, of their own reality; their feelings most of all. People talk about how great love is, but thats bullshit. Love hurts. Feelings are disturbing. People are taught that pain is evil and dangerous. How can they deal with love if theyre afraid to feel? Pain is meant to wake us up.”

Jim Morrison

 

De kwetsbaarheid voorbij

Als een vroedvrouw van de ziel bemiddelt de vrouw op de kaart ‘Kracht’ tussen haarzelf en de leeuw, tussen boven en beneden. Ze symboliseert het oer-vrouwelijke dat in staat is om tegenstellingen (in zichzelf) te verenigen. Om met compassie te kijken naar wat ons vreemd is, waarvoor we maar moeilijk begrip kunnen opbrengen. Zij koestert het wilde, zuivere, onaangepaste en geeft het liefdevol richting. Ze inspireert ons om contact te maken met onze natuur en te ontdekken wat ons werkelijk drijft, waar onze passie ligt. Wars van hoe ons verteld is, dat het zou moeten zijn. In de greep van haar liefdevolle blik en zachte handen is het verlangen om onze diepte te tonen groter dan onze angst om haar verborgen te houden. Om eindelijk de ‘waarheid’ over onszelf te zien en in beheer te kúnnen nemen. Want alle verlangens komen uit op één enkel verlangen; het kénnen van onze ware natuur.

Als we ons eigen oordeel weerspiegeld zien in haar ogen, worden we geconfronteerd met gevoelens van schaamte, woede en schuld. Het getraumatiseerde kind, dat denkt dat het dood zal gaan als de geschiedenis zich herhaalt. Het aarzelt daarom in angst. De reis naar binnen is risicovol. Kunnen we het als volwassene wél? Zijn we rijp genoeg om onze eigen schaduwen in bezit te nemen? Kunnen we omarmen wat we beestachtig lelijk vinden aan onszelf?

 

Fotocollage maker onbekend

 

Innerlijke overwinning

Onze ziel is steeds op zoek naar herbeleving. Het zoekt heling. Wij zijn het, die met vergeving en mededogen, heling laten plaatsvinden. Zonder deze reflectie vervallen we weer in slachtoffer- en daderschap. Kaart nummer 8 representeert innerlijke overwinning. Een overwinning op onszelf. Het vermogen om onszelf van binnenuit te transformeren. Door in contact mét onze instincten, de moed te vinden om zonder schaamte te zijn wie we zijn. En ons uit te spreken.

Voor het ontwikkelen van bewustzijn is (be)spiegeling nodig, het erkennen van de tegenpool en het zien van je ware zelf. Lilith is de Koningin van de Spiegels. Ze reflecteert dat deel van ons wat we onszelf niet toestaan, en vaak op anderen projecteren om er verbinding mee te maken. Durven we Lilith te omarmen in volle overgave? Kijken we in de spiegel van ons ware zelf? Daar is moed voor nodig.

Bovendien maakt blootleggen kwetsbaar. Durven we dan nog steeds in de Spiegel te kijken, en onze moed te tonen?

 

Ware feminiene kracht

Een wakkere Lilith belichaamt haar tegenstellingen met feminiene bewegelijkheid. Dansend! Verbonden met alle werelden, links, rechts, boven en beneden kijkt ze. Ze schrikt niet terug. Met toewijding aan zichzelf én de ander toont ze onafhankelijkheid in liefdevolle verbinding. In alles dat ze doet.

We leven in een tijd waarin we de kennis die we met onze geestkracht hebben verworven weer leren verbinden met de natuurwetten van de aarde. Om onze plaats terug te vinden in het geheel en de onderlinge afhankelijkheid (het Engelse ‘interdependence’) tussen alles te begrijpen. De verbinding met ons hart, onze pijn, én ons verlangen, geeft ons de moed om alles weer te verbinden wat verbonden hoort te zijn.

Perioden van rust en inkeer zijn cruciaal om een veilige ruimte te creëren waarin zich kan ontvouwen wat belangrijk is. Zichtbaar wordt wat er toe doet. Waarin we onderkennen dat we én dader én slachtoffer zijn in de hele situatie. Doordat we beide zijden leren kennen, zijn we in staat om een keuze te maken. Dat is de kracht van de 8. Het doorvoelen en transformeren van ons slachtofferschap voorkomt dat we daders worden en kan zo onze hoogstpersoonlijke bijdrage aan wereldvrede worden.

De tijd lijkt aangebroken voor het vestigen van de autoriteit in onszelf en het ontwikkelen van een diep vertrouwen in onze eigen natuur. In diversiteit, donker en licht. We worden momenteel uitgedaagd – ieder op zijn of haar eigen pijnpunt – om in beweging te komen voor dat wat we willen beschermen en creëren. Vrijblijvendheid, het ervan uitgaan dat vrijheid, veiligheid en verbinding vanzelfsprekend zijn, is voorbij. 

Er woont een Lilith in ons allemaal. Ze richt onze wilde energieën zacht en krachtig op dat waar we het liefste naartoe willen; zichtbaar in wie we werkelijk zijn.

 

Lilith is ontwaakt.

 

 

Geschreven door Felice Derkinderen voor Lilith Ontwaakt 2021 op uitnodiging van Noor Bongers.Back to top